سال 1393 سال،اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی

    این عید به نور فاطمیه زیباست*روزی تمـــام سـال مــا با زهـراسـت

     با بـردن نــام فاطمـه فهمــیدم*سالی که نکوست از بهارش پیداست


فرا رسیدن بهار سال 93 بر همه دوستان و همکاران محترم مبارک باد