در دنیا زدم ، دنیا علی بود @  

        به عقبا سر زدم ، عقبا علی بود @

به مسجد رفتم از بهر عبادت ،بنا و بانی و بنا علی بود @

        عبادت بی ولایت حقه بازیست @

اساس مسجدش بتخانه سازیست @

      چرا کافر نمی خواهد بفهمد ، وضو بی حب حیدر آب بازیست @

تمام آیه قرآن چنین است @

        به قرآن ، قول پیغمبر همین است @

به کوری دو چشم دشمن دین ، فقط حیدر امیرالمؤمنین است @


میلاد امام علی(ع) مبارک باد