بسم رب الشهدا

زنده نگه داشتن یاد وخاطره ی شهدا کمتر از شهادت نیست..

                      مقام معظم رهبری


سی و چهارمین سالگرد 8 سال حماسه ودلاوری 

 فرزندان غیور میهن اسلامی گرامی باد....

پندار ما  این  است  که  شهدا

رفته اند  و ما  مانده ایم........

اما حقیقت این است که زمان ما را 

با خود  برده است  و شهدا  مانده اند...

                                            شهید آوینی