بسمه تعالی

اولین جلسه گروه دفاعی ناحیه 4 اصفهان

26 مهرماه 93

موضوعات مورد بحث درجلسه:

1- تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

2- ارائه گزارشی کوتاه ،از عملکرد گروه در سال گذشته وکسب رتبه دوم استانی

3- بحث پیرامون مشکلات ساعات تجمیعی وارائه برنامه پیشنهادی

4- ارائه برنامه ودستور العمل اعزام کاروان های راهیان نور

5- اعلام فراخوان های ناحیه ای ،استانی وکشوری

6- تأکید بر لزوم تعامل مستمر اعضا گروه با وبلاگ گروه وسایت گروه استان

7- معرفی درس افزار آموزشی برای تکمیل مباحث کتاب

8- تأکید بر استفاده از روش های نوین وتأثیر گذار در فرایند یادگیری

9- معرفی آدرس وبلاگ وایمیل ناحیه واستان

ایمیل ناحیه برای ارسال مطالب و آثار    defaee4@gmail.com