نتیجه تصویری برای شهادت امام حسن وپیامبر ورضا

رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام ، حضرت محمد  (ص)

وشهادت امام حسن مجتبی (ع)وامام رضا (ع) 

بر همه شیعیان جهان تسلیت باد.