بسمه تعالی

اطلاعیه

دومین کارگاه توانمند سازی درس آمادگی دفاعی

باموضوع  جنگ نرم در تاریخ 94/11/18با حضور همکاران گرامی

در محل گروههای درسی در مرکز چمران به شرح ذیل برگزارگردید

1/تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید

2/ تشکر از حضور همکاران توسط سرگروه

3/سخنرانی وتدریس جنگ نرم توسط آقای هاشمیان

از فرهنگسرای رسانه

4/ پاسخ به سوالات همکاران در مورد کتاب وامر تدریس