میلاد اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل ،صدیقه کبری ،حضرت زهرا سلام ا... علیه ، بر شما مبارک باد.