بسمه تعالی 

گزارش اولین گردهمایی دبیران آمادگی دفاعی  که 

در تاریخ  95/8/5  برگزار شد، به شرح زیر می باشد:

1-تلاوت آیاتی  از کلام ا... مجید

2- نمایش پاورپوینت برای ارائه اطلاعات  لازم به همکاران در خصوص فراخوان ها وآدرس ایمیل ووب سایت گروه وفرم بازدید از کلاس های درسی

3- مراسم معارفه سرگروه جدید وقدردانی از سرگروه اسبق

4 - ارائه بازخورد ارزیابی سوالات خرداد ماه 95 دبیران ونکات مفید درجهت رفع نواقص آنها وتجلیل از طراحان سؤال برتر  

5-اعلا م فراخوان کشوری" طراحی آموزشی درس 4 کتاب پایه نهم"

6- معرفی کتاب حماسه نامداران گمنام

7- چگونگی نمره دهی بخش عملی درس دفاعی و نحوه اعزام اردوی راهیان نوردانش آموزی، توسط سرهنگ کاشی سر مربی دفاعی ناحیه

8- مطالبی درباره روش تدریس دفاعی وبحث جنگ نرم توسط آقای جمالی