بسمه تعالی

برنامه اولین جلسه گردهمایی تخصصی گروه آمادگی دفاعی استان


لازم به ذکراست دبیران محترم جهت ثبت نام در مجمع عمومی لازم است وارد سایت اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه به  آدرسetu.isfedu.ir گردیده وسپس وارد گروه تخصصی خود شده و در نوار منو گزینه شرکت در گردهمایی را کلیک و مشخصات خود را وارد نمایند


آمادگی دفاعیچهارشنبه95/9/17پدافندزیستی15:30
اتاق -303مرکز تحقیقات
معلمان استان