بسمه تعالی


دومین جلسه گردهمایی آمادگی دفاعی استانی وناحیه ای ، 
بیستم بهمن برگزار می گردد.


موضوع: جرایم شبکه های مجازی


استاد: جناب سروان سلطانیان( مدرس دوره های آموزشی پلیس فتا)


زمان:چهارشنبه از ساعت 15الی 17 

 

مکان :چهارراه قصر اول شمس آبادی روبروی مرکز تحقیقات استان اصفهان بالاتر از


 ساختمان قمرالدوله هنرستان امیرکبیر


(به محض تکمیل ظرفیت سالن،  درب هنرستان بسته می شود)