بسمه تعالی 


بازدید از نمایشگاه  پدافند هوایی پایگاه هشتم شکار ی به مناسبت دهه ی مبارک فجر 


برنامه بازدید :( بازدید از دستاوردهای نیروی هوایی ارتش ، سامانه های راداری وهواپیماهای مستقر در پایگاه وهمچنین انجام یک پرواز برای بازدید کنندگان وهمچنین نمایشگاه جنگ نرم)  


زمان :پنج شنبه 95/11/21 از ساعت 8 الی 12


مکان :پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی (اتوبان فرودگاه)


مبدا حرکت : برای همکارانی که زودتر از طریق گروههای درسی ثبت نام کرده اند ،ساعت 8:30  صبح در مرکز گروههای درسی چمرا ن می باشد.