بسمه تعالی

همکاران محترم آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم:
دبیرخانه راهبری آمادگی دفاعی در نظر دارد  آزمون آنلاین آمادگی دفاعی را در اردیبهشت ماه
 از مقالات تخصصی و آموزشی گاهنامه الکترونیکی دفاعی  برگزار کند.
لذا ابتدا این آزمون در فروردین ماه در استان اصفهان برگزار می شود سپس نفرات برتر به مرحله کشوری راه می یابند.
باتوجه به این که سی دی گاهنامه هنوزبدست همکاران نرسیدهمنابع آزمون آنلاین مرحله استانی در اختیار همکاران قرار می گیرد.
گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان


منابع آزمون:

مقالات زیر را با کلیک بر روی آنها دانلود کنید : 

  

تاریحچه و فعالیت های گروه درسی آمادگی دفاعی
اقدامات پدافند غیر عامل برای دانش آموزان -قزوین
پدافند زیستی برای دانش آزموان -گلسنان
دفاع در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن-کرمانشاه
امنیت و دفاع سایبری- کردستان
آسیب ها و دفاع شهری- مازندران
روش های مقابله با جنگ نرم -سمنان
نفش مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه- شهرستان های تهران
مهارت دفاعی برای دانش آموزان - سیستان
پدافند غیر عامل در دانش آموزان- زنجان

 

الگوسازی از سبک زندگی دفاع مقدس- خراسان شمالی
زندگی به سبک اطلسی ها- خوزستان
اهمیت جهاد ودفاع مقدس-یزد

 

آسیب شبکه های اجتماعی وخانواده ی ایرانی- گیلان
سبک زندگی  ایرانی - اسلامی-همدان

ناثیر گروه های تکفیری در امنیت رژیم صهیونیستی-کرمان
نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی -مرکزی
حفظ حرمت حرم های مطهر-قم
دشمن شناسی درونی و بیرونی ازمنظر قران کریم-تهران
مدافعان حرم و حضور ایران در سوریه-فارس