بسمه تعالی

همکاران محترم آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم:
دبیرخانه راهبری آمادگی دفاعی در نظر دارد  آزمون آنلاین آمادگی دفاعی را در اردیبهشت ماه از مقالات تخصصی و آموزشی گاهنامه الکترونیکی دفاعی  برگزار کند.
لذا ابتدا این آزمون در 30فروردین ماه از ساعت 8صبح الی 8شب در استان اصفهان برگزار می شود سپس نفرات برتر به مرحله کشوری راه می یابند.
باتوجه به این که سی دی گاهنامه هنوزبدست همکاران نرسیده منابع آزمون آنلاین مرحله استانی در اختیار همکاران قرار می گیرد.

شرایط شرکت کنندگان:


دبیر آمادگی دفاعی د ر پایه نهم متوسطه اول و پایه دهم متوسطه دوم
دبیران آزاد نمی توانند در این آزمون شرکت کنند( داشتن کدپرسنلی برای ورود به آزمون الزامی است)
از چهارشنبه بیست و سوم تا روز سی ام فرصت دارید ثبت نام انجام دهید


آدرس ثبت نام و آزمون
http://etun.isfedu.ir/defaei2   روی آیکن سامانه آزمون آنلاین زیر کلیک کنید