بسمه تعالی

به اطلاع سرگروه ها، سرمربیان، دبیران و مربیان درس آمادگی دفاعی می رساند مسئول دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی، آقای دکتر قهرمانی در روز دوشنبه مورخ 96/2/4 ساعت 19:30 در برنامه زنده فرصت برابر از شبکه آموزش صدا و سیما حضور خواهند داشت. مباحث برنامه در مورد اهمیت و ضرورت های درس آمادگی دفاعی، چالش های درس و... خواهند بود. لازم به ذکر است اطلاع رسانی و مشارکت در نظرسنجی پیامکی برنامه موجب ارتقای برنامه های دبیرخانه می گردد.

سامانه پیامکی برنامه: 3000071