به نام خدا

"سرانجام تندیس استقامت و ایمان، اسطوره مقاومت و پایمردی، شهر شهیدان شاهد، شهری که ، برگ‌برگ نخل‌هایش، کتاب جاودان رزم پرشکوه پیکارگران نستوه‌ ماست، بر فاتحان غرور‌آفرین اسلام آغوش گشود و گام‌های استوار سلحشوران سرافراز و پیروز را برگستره خونرنگ خویش پذیرا شد.

اینک به نام نامی خدای شهیدان طومار فتنه حرامیان تجاوز پیشه بعث را درخطه خونین خونین شهر فرو می‌بندیم و حدیث پایمردی و استقامت یاوران خمینی را برتارک افتخارات این امّت بیدار به رنگ سرخ خون رقم می‌زنیم.

بی‌شک تاریخ اگر نه امروز در فردایی که یقینا  دیر نخواهد بود اسطوره جان فشانی ودلاوری فاتحان خونین شهر را به عنوان بزرگ‌ ترین و پرشکوه‌ ترین فراز شهامت و انسان شهادت خواهد داد و بر رأی استوار پویندگان صراط توحید و برصلابت ایمان و نستوهی اراده‌شان تا نهایت هستی درود خواهد فرستاد

سلام و درود بر شهر خون و شهادت خونین‌شهر  -سلام و درود برفاتحان غرورآفرین اسلام"

زمانی که این متن نوشته می‌شد، اگر چه خودم می‌نوشتم، ولی واقعا فکر نمی‌کردم که خاطره خونین‌شهر،حماسه خونین‌شهر و داستان آزادی خرمشهر عزیز ما این طور جاودان و ماندگار شود و برای سالها اینگونه در ذهن و خاطر مردم بزرگ باقی بماند. واقعیت این است که این حماسه‌ها، حماسه‌های ماندگاری هستند و از یاد و خاطره ملت قدرشناس ما، ملتی که قدر فرزندان خودش را می‌داند نخواهد رفت. ملت ایران کسانی را که برای حفظ و آزادسازی خونین شهر و دفاع از خاک ایران، جانشان را فدا کردند فراموش نخواهند کرد.

 نوشته دکتر کریمی علوی گوینده تیتر حماسی ومعروف خونین شهر ،شهر خون آزاد شد"-خرداد سال 1361