بسمه تعالی

اولین گردهمایی گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان
با حضور آقای عابدی کارشناس ارشدمرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان با عنوان«امداد و نجات» برگزار می گردد
لذا  از کلیه دبیران و سرمربیان آمادگی دفاعی،  جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید .


زمان :چهارشنیه بیست و چهارم آبان ماه نود وشش


مکان : مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان


ساعت حضور:  15:30


لطفا جهت صدور گواهی ،تا شانزدهم آذرماه در سایت ثبت نام نمایید.

با تشکر -گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان