بسمه تعالی
    فراخوان های درس آمادگی دفاعی پایه نهم ودهم 
سال تحصیلی 97-96                                                                                  

ردیف

گروه آموزشی

عنوان فراخوان

کشوری
/استانی

آخرین مهلت ارسال به
گروه

1

آمادگی دفاعی

مقاله نویسی جهت سالنامه گادباعنوان  نقش شهید حججی ،

در احیای فرهنگ عاشورایی در جامعه

کشوری

15آذرماه

2

آمادگی دفاعی

تهیه ،تنظیم محتوای علمی (،بروشور،فیلم کوتاه ،عکس،مستند،انیمیشن،کاریکاتور،داستان کوتاه،کلیپ)براساس کتب آمادگی دفاعی پایه نهم و دهم

استانی

30بهمن

3

آمادگی دفاعی

مسابقه طرح درس نویسی  براساس نقشه مفهومی از دروس تعیین شده کتاب جدید التالیف آمادگی دفاعی پایه دهم دوره دوم

استانی

15 بهمن