بسمه تعالی

دومین گردهمایی گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان


با حضور آقای دکتر رضایی مدرس دانشگاه  با عنوان«پدافند سایبری» برگزار می گردد


لذا  از کلیه دبیران و سرمربیان آمادگی دفاعی،جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید .


زمان :شنیه  دوازدهم اسفند ماه نود وشش


مکان : سالن هنرستان امیرکبیر روبروی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان


ساعت حضور:17:30 -15:30


لطفا جهت صدور گواهی در سایت ثبت نام نمایید.


آدرس ثبت نام:


http://etun.isfedu.ir/portal/gtechReg.aspx?gtid=39


یا در قسمت منو ثبت نام اقدام کنید


با تشکر -گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان