با سلام خدمت همکاران محترم

با عنایت به بند 9 برنامه عملیاتی سالانه و توضیحات مندرج در صفحه 11 این برنامه (نحوه انجام آزمون برخط)  اعلام می‌گردد.

زمان برگزاری آزمون برخط استانی(بعد ازهماهنگی اعلام خواهدشد)

منابع آزمون از مقالات منتشر شده در سالنامه الکترونیکی گاد 7می باشد 

لطفاجهت دریافت مقالات گاد هفت از سایت دبیرخانه کشوری ،برروی لینک زیرکلیک کنید

http://defaee.gam2.medu.ir