بسمه تعالی

گزارش  دومین گرد همایی دبیران دفاعی ناحیه 4 ،که در تاریخ 93/9/8 در مرکز شهید چمران برگزار شد،به شرح زیر می باشد:

1- تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 

2-خوش آمد گویی و بیانات آغازین سرگروه آمادگی دفاعی جناب آقای جمالی 

3- تدریس به روش الکترونیک با موضوع " جنبش عدم تعهد"   توسط همکار محترم خانم دکتر دهقانی

4 -استفاده از بیانات  جناب سرهنگ کاشی، سر مربی محترم آمادگی دفاعی، پیرامون محتوای برنامه های اردوی عملی مرحله اول دختران وپسران و تطبیق  نسبی این محتوا با سر فصل های کتاب در سال جاری وتمرکز این آموزش ها ، بر مهمترین مسایل ومشکلات جامعه، یعنی جنگ رسانه ای  (ماهواره ،موبایل  ،روزنامه ،کتاب و..) وسایبری (سامانه های آنلاین و...) وراهکار های مقابله با آنها

 همچنین دررابطه با چگونگی اعزام وشرایط دیگر اردوهای راهیان نور به سؤالات همکاران پاسخ دادند.

5-دعوت از جناب آقای نقوی مسئول اردوهای دانش آموزی بسیج دانش آموزی استان اصفهان مستقر در سپاه صاحب الزمان،برای بیان جزییات کامل برنامه ی  اردوی راهیان نور امسال وبهتر شدن شرائط ناوگان ، مسیرواسکان وسایر برنامه های مناطق بازدیدی ،توسط ایشان

6 - ارائه موضوع فراخوان های کشوری و نحوه ی انجام آنها ، توسط سرگروه محترم

7-بیان مسایل ومشکلات همکاران مانند کم بودن زمان تدریس با توجه به بودجه بندی کتاب ،ومشکلات مربوط به ساعات تجمیعی و....در حضور سر گروه