بسمه تعالی
اولین جلسه مجمع عمومی گروه آمادگی دفاعی ناحیه 4 درسال تحصیلی جاری

 روز یکشنبه مورخه94/8/24
ساعت15درمحل گروههای درسی شهید چمران

با حضور همکاران به شرح ذیل برگزار گردید

1- تلاوت آیاتی از قرآن کریم

2-صحبت های مقدماتی سر گروه و عرض خیر مقدم به همکارانی

که در سال تحصیلی جاری به جمع دبیران دفاعی پیوسته اند

 ودرپی آن ارائه توضیحاتی پیرامون درس دفاعی و جنگ نرم

3-پاسخ به پرسش های همکاران در مورد نحوه برگزاری امتحان ،نحوه نمره گذاری و...