ماه شعبان در دلم غوغای جنت می کند


کربلا را دل طلب بهتر ز جنت می کند


اعیاد شعبانیه بر همه مسلمانان مبارک